Χωρίς ξυλένιο
Ανθεκτική μύτη
Ανεξίτηλο μελάνι λαδιού