Οι διορθωτικές ταινίες UNI χαρακτηρίζονται από ένα συμπαγές, για εύκολο κράτημα, σώμα & μία εύκαμπτη κεφαλή.Επειδή το Uni Correction Tape, έχει εύκαμπτη κεφαλή, μπορούν να γίνουν διορθώσεις από οποιαδήποτε γωνία.Το πάχος της ταινίας είναι 5mm έχει δηλαδή το πάχος μιας δακτυλογραφημένης γραμμής και μήκος 6 μέτρα.