Ο δερματογράφος που γράφει σε όλες τις επιφάνειες.(Χαρτί,Δέρμα,Ξύλο,Τζάμι,Ύφασμα)
Σε σκευασία 12 χρωμάτων